Croeso

Cyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, gyda ffrindiau. Cofiwch rhoi gwybod weplyfr32 am ddigwyddiadau 2014 fan hyn Trydar
#DSS2014
ShwmaeSirBenfroDiwrnodAberShSumae
shwmaeCaerdyddshwmaesumaeshwmaeSirGar
Taflen i helpu yn y Dafarn
Croeso
Dim ond wythnos i fynd tan Diwrnod Shwmae Sumae 2014, ac mae’r digwyddiadau yn llifo i fewn. Diw hi ddim yn rhy hwyr ichi drefnu rhywbeth sydyn bydd yn sbarduno pawb i ddefnyddio eu Cymraeg a chael tipyn o hwyl. Dilynwch ni #DSS2014 ar @Shwmaesumae, Facebook – Diwrnod Shwmae Sumae 2014 a www.shwmae.org Sychedig am mwy »
Hydref 8, 2014
Gwobrwyo yn SIr Benfro
Croeso
Mae Mari Grug, cyflwynwraig Heno a’r Tywydd, yn mynd i noson arbennig yn Sir Benfro ar ddiwrnod Shwmae Su’mae i wobrwyo dysgwyr a phencampwyr y Gymraeg y Sir.
Hydref 6, 2014
Dathlu ShwmaeSu’mae gyda Cinio Mawr
Croeso
Mae Y Cinio Mawr yn falch iawn i gefnogi ‘Diwrnod Shwmae Sumae‘ y flwyddyn yma – diwrnod i ddathlu y Gymraeg ymhob cwr o Gymru ar 15 Hydref 2014. Nod Y Cinio Mawr yw i gysylltu pobl a chryfhau cymunedau, felly, gyda mis i fynd tan yr ail Ddiwrnod Shwmae Su’mae, pa ffordd gwell i mwy »
Medi 20, 2014
Diwrnod Shwmae Sumae! 2014 yn ferw yn Nhre’r Sosban!
Am 4 o gloch dydd Llun Awst 4 ym mhod Maes D ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr bydd grwp ymbarél Dathlu’r Gymraeg yn lansio ymgyrch Diwrnod Shwmae Su’mae 2014 (DSS2014) fydd yn cymryd lle unwaith eto eleni ar Hydref 15ed. Ymhlith y pencampwyr iaith newydd mae Martyn Croydon, Dysgwr y Flwyddyn 2014, y prifardd mwy »
Awst 28, 2014
Shwmae Su’mae ar Heno
Croeso
Llinos Penfold a Catrin Dafydd ar Heno yn sôn am y gweithgareddau a hwyl fydd yn digwydd ar 15 Hydref. Sir Benfro yn arwain y gad ond pob sir yn trefnu gweithgareddau di-ri i hybu defnydd o’r Gymraeg. Linc >> Heno      
Hydref 7, 2014
Shwmae Sumae yn agosau
Croeso
Dyma wobr hyfryd Seremoni Wobrwyo Shwmae Sir Benfro a gynhelir ar Hydref 15. Mae’r Urdd, MYW, CFFI, TWF, y Cyngor Sir, Merched y Wawr a’r Fenter Iaith leol wedi noddi y digwyddiad a dyluniwyd y tlws hyfryd gan Eifion Thomas y gof. Cafwyd nifer fawr o enwebiadau yn fusnesau, teuluoedd neu unigolion sydd wedi hybu mwy »
Hydref 1, 2014
Diwrnod Shwmae Sumae! Hydref 15ed 2014
Croeso
Lansiwyd Diwrnod Shwmae Su’mae 2014 (#DSS2014) yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar ym mis Awst a hyderwn y bydd hyd yn oed mwy yn ymuno yn y dathliadau eleni am yr eil dro neu yn trefnu rhywbeth yn eu broydd am y tro cyntaf ar ddydd Mercher Hydref 15ed. Ymhlith y pencampwyr iaith newydd mae Martyn mwy »
Medi 1, 2014
Croeso!
Croeso
      Croeso i Ddiwrnod Shwmae Sumae. Llynedd cafwyd ymateb penigamp i’r ymgyrch gyda dros gant o ddigwyddiadau yn digwydd ar hyd a lled Cymru ac hyd yn oed y Wladfa! Gobeithio bydd cynnydd eleni eto gyda digwyddiadau yn lledu i Loegr, yr UDA, anfeidredd a thu hwnt ac hyd yn oed yn … mwy »
Ebrill 8, 2014