Croeso

cwestiwnAtebion i’ch cwestiynau am ddiwrnod ShwmaeSu’mae   weplyfr32Cofiwch rhoi gwybod am ddigwyddiadau 2014 fan hyn
Profiad Shwmae 2013
Ebrill 9, 2014
Croeso!

 

 IMG_5682 rocesi

 

Croeso i Ddiwrnod Shwmae Sumae. Llynedd cafwyd ymateb penigamp i’r ymgyrch gyda dros gant o ddigwyddiadau yn digwydd ar hyd a lled Cymru ac hyd yn oed y Wladfa! Gobeithio bydd cynnydd eleni eto gyda digwyddiadau yn lledu i Loegr, yr UDA, anfeidredd a thu hwnt ac hyd yn oed yn … Brynsiencyn!

 

Cymrwch olwg ar y wefan am wybodaeth am Shwmae Sumae, i weld beth ddigwyddodd llynedd, ac am syniadau am beth allwch drefnu ar gyfer eleni. Dilynwch ni ar Twitter a Facebook. Gallwch drefnu bore coffi ar y cyd a chriw o bobl amrywiol o bensiynwyr i ddysgwyr.

 

Beth am drefnu cystadleuaeth yn yr ysgol; gwisg ffansi yn y cylch meithrin? Cynnig disgownt yn eich siop ac addurno eich ffenestr gyda nwyddau Cymreig? Mae’n gyfle i gasglu pobl ynghyd i rannu’r iaith gyda dysgwyr a phobl sydd ychydig yn swil am eu Cymraeg. Ewch amdani!

 

Ebrill 8, 2014
Cefnogwyr Shwmae Sumae!

mdrygbi2 Cylch meithrin Abergwaun Cylch meithrin Eglwyswrw Cwca cloi Dyffryn Aeron Myf coleg y Cymoedd Morgan Jones picceHR hen fenyw Dyff Nantlle cerys cacenau Nia parryIMG_5684 Bys a Bawd Llanrwst

Ebrill 9, 2014