Croeso

Cyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith a gyda ffrindiau.

Cofiwch rhoi gwybodweplyfr32 am ddigwyddiadau 2016 yma

Weplyfr - Facebook Twitter YouTube

Trydar

#shwmaesumae2016
ShwmaeSirBenfroDiwrnodAberShSumae
shwmaeCaerdyddshwmaesumaeshwmaeSirGar

 • Shwmae Sumae 2016

  Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y bedwaredd tro ar Hydref 15ed. Cofiwch achub ar y cyfle I ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol.

  Logo ShwmaeDechreuoedd Diwrnod Shwmae Sumae 4 blynedd yn ol gyda dros 100 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ac wedi eu hysbrydoli gan ymgyrchoedd tebyg I hybu ieithoedd brodorol Gwlad y Basg a Llydaw.

  Heddiw mae’r achlysur wedi ei gofleidio gan pobl ymhob rhan o Gymru, yn ddysgwyr, y di-Gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Erbyn hyn mae cannoedd o ddigwyddiadau ac achlysuron yn cael eu cynnal o Fôn I Fynwy ar Hydref 15ed neu yn ystod yr wythnos honno. Mae nifer o sefydliadau ac ysgolion yn cynnal digwyddiadau o gwmpas y Diwrnod er mwyn hyrwyddo yr iaith, annog eraill i’w defnyddio ac fel ffordd o bontio rhwng cymunedau Cymraeg a di-Gymraeg.

  Mae mudiadau sy’n aelodau o Dathlu’r Gymraeg yn annog pawb I gymryd rhan yn y dathliadau eleni, ac os ydych chi angen cyngor ar beth i’w wneud cysylltwch gyda un o’r isod, maent yn siwr o’ch rhoi ar ben y ffordd:

  CAER, Cronfa Glyndwr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru,CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Coleg Cymraeg Cenedlaethol,Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen,
  Cymdeithas Cerdd Dant Cymru,Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas y Cymod,
  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg,Eglwys Bresbyteraidd Cymru,
  Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr,Mentrau Iaith Cymru,Mudiad Meithrin, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru

  Dilynwch ni ar Twitter @shwmaesumae ac ar Facebook: Diwrnod Shwmae Sumae 2016

  02/08/2016
 • Gerifa ar gyfer y Dafarn, Cafe, Swyddfa a Siop

  2015 Geirfa MIC

  Mae Mentrau Iaith Cymru wedi paratoi taflenni i’w dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled Cymru, yn siopau, tafarndai, caffis a swyddfeydd mewn ymgais i annog mwy o bobl i roi cynnig ar ddefnyddio’r Gymraeg.

  Mae’r taflenni wedi eu creu i gyd-fynd â dathliadau Diwrnod Shwmae Su’mae a gynhelir ar y 15fed o Hydref eleni – diwrnod sy’n annog pawb yng Nghymru i fyw, dysgu a mwynhau’r Gymraeg.

  Mae’r Cardiau ar gael yma –  MIC

  10/10/2015
 • Y Cynulliad yn dathlu Shwmae

  Y Cynulliad yn dathlu diwrnod ShwmaeSu’mae gydag wythnos o weithgareddau a fideo arbennig

  2015 Cynulliad

   

  Dyma’r fideo

  01/11/2015
 • Shwmae Su’mae ar Heno

  Llinos Penfold a Catrin Dafydd ar Heno yn sôn am y gweithgareddau a hwyl fydd yn digwydd ar 15 HydrefLlinosCatrinShwmae2014.
  Sir Benfro yn arwain y gad ond pob sir yn trefnu gweithgareddau di-ri i hybu defnydd o’r Gymraeg.

  Linc >> Heno

   

   

   

  07/10/2014